تماس با ما

لینک های ارتباطی تماس با دبیرخانه فصلنامه علوم حیاتی و عرصه های نوپدید بصورت شبانه روزی بر روی کلیه اندیشمندان، متخصصان، صاحبنظران و دانشجویان عزیز در حوزه های مرتبط با اهداف علمی و پژوهشی فصلنامه باز و مشتاقانه پذیرای مقالات،پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده بزرگواران و داوران عزیز هستیم.

نشانی: تهران-بزرگراه شهید بابایی، روبروی تقاطع هنگام،بعد از شهرک شهید رسولی، ساختمان شهید فخری زاده،طبقه دوم،پژوهشکده آماد،فناوری دفاعی و عرصه های نوپدید .واحد نشریات

تلفن: 27352298-021                                دورنگار: 22970349

نشانی رایانامه (ایمیل): vsna@sndu.ac.ir

 شماره همراه مدیر اجرایی فصلنامه:

09120384374

eng.aligholami@sndu.ac.ir


CAPTCHA Image