فصلنامه علوم حیاتی و عرصه های نوپدید با تمرکز بر سه محور اساسی «حیات انسان»، «فناوری های نوپدید» و «عرصه ­های آینده»، تلاش دارد با بسترسازی و ایجاد شبکه­­ ی دانشی و پژوهشی راهبردی با دانشگاه ها ومراکز علمی و پژوهشی سراسر کشورنسبت به تبادل اطلاعات و یافته های جدید و ارتباط تنگاتنگ با پژوهشگران این حوزه ها گام برداشته و در این راستا اقدام به دریافت و چاپ مقالات پژوهشی معتبر بر اساس استانداردهای علمی و شیوه­ ی همتاداوری نماید.

فصلنامه علوم حیاتی و عرصه های نوپدید متعلق به پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و عرصه های نوپدید دانشگاه عالی دفاع ملی است.این فصلنامه ازتابستان 1402 با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغازنموده است.

از اهداف مهم این فصلنامه، تحقیق و پژوهش راهبردی در حوزه های تخصصی زیر ، به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقالات، رصد و توسعه دانش فنی و فناوری های نوپدید در سطح نیروهای مسلح و ایجاد ارتباط دانشی و راهبردی با مراکز علمی و پژوهشی نیروهای مسلح و دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان مرتبط می باشد.

فناوری­های (نوظهور، بدیع، ناشناخته، مختل­کننده و پنهان) و علوم اقتدار آفرین اعم از :

* عرصه ­­ی مجازی  * عرصه­ ی سخت   * عرصه ­ی داده و هوش مصنوعی   *عرصه­ ی زیستی   *عرصه­ ی محیطی   *عرصه­ ی تمدن و فرهنگ آینده و عرصه­ ی مدیریت و تصمیم ­گیری انسان

 

 نوع دسترسی به مقالات فصلنامه علوم حیاتی و عرصه های نوپدید به‌صورت «باز» می‌باشد.

 

فصلنامه علوم حیاتی و عرصه های نوپدید، حق‌ انتشار و نسخه برداری  از مقالات نشریه را مشروط به ذکر منبع و برای استفاده غیر تجاری مجاز می داند.

 


 نویسندگان محترم  قبل از ارسال مقاله به فصل نامه، خواهشمند است جهت مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور که در ذیل معرفی گردیده، استفاده نمایند. 

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و / یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.