اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترمجتبی سعادتی

میکروبیولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و رییس دفتر هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

saadati1_myahoo.com


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) و رییس دفتر هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشند.

مدیر مسئول

دکترحنیف کازرونی

مهندسی شیمی-بیولوژیک عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

hanif.kazeroonigmail.com
021-27352298


ایشان دارای مرتبه دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و رییس پژوهشکده آماد ، فناوری دفاعی و عرصه های نوپدید می باشند.

مدیر اجرایی

مهندس علی غلامی

مهندسی مکانیک-مهندسی صنایع تکنولوژی پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و مدیر نشریات پژوهشکده آماد و فناوری دفاعی و عرصه های نوپدید

eng.aligholamisndu.ac.ir
021-27352298


ایشان از پژوهشگران برتر وزارت دفاع و معاون تحقیقات صنایع صاایران و مدیرصنعت دفاع الکترونیک صاایران(صادفا) در وزارت دفاع بوده اند.

اعضای هیات تحریریه

دکترسید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی

بیولوژی و صنایع غذایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mousaviut.ac.ir


ایشان دارای درجه استاد تمامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می باشند.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری

مهندسی برق-الکترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

mahdinjdisc.ac
021-27352298


ایشان دارای مرتبه استاد تمامی و معاون علمی تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح می باشند.

دکترابراهیم محمود زاده

مدیریت استراتژیک عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

maheb20mut.ac.ir
021-27352298


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بوده و سوابق مدیر عاملی صاایران وزارت دفاع و معاونت آماد ستاد کل نیروهای مسلح را نیز دارند.

دکتر سید جواد امینی

مدیریت راهبردی عضو هیئت علمی و رییس پژوهشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

aminisndu.ac.ir
021-27352298


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی و رییس پژوهشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی می باشند.

دکتر محمدرضا حسینی

حقوق بین الملل- امور سایبرالکترونیک عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

hosseinisndu.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و از اساتید دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشند.

دکتر حنیف کازرونی

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل

hanif.kazeroonigmail.com
021-27352298


ایشان دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و از پژوهشگران برتر و دارای جوایز متعدد از جشنواره های علمی و مدیر پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافندغیر عامل می باشند. 

دکتر حمید حیدر

مهندسی برق-مخابرات میدان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hheidaraut.ac.ir


ایشان دارای رتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشند.

دکتر سعید فعلی

مکاترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

felisaeidrazi.ac.ir


استاد تمام، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر رضا مظفری نیا

عضو هیئت علمی و ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر

r.mozafariniaaut.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی و رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشند.

دکترسید ضیاءالدین قاضی زاده فرد

مدیریت(سیستم ها) عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

zia.ghazizadehgmail.com


ایشان دارای رتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) می باشند.

دکتر لطفعلی بختیاری

مدیریت راهبردی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و فرمانده مرکز راهبردی فراجا

a.bakhti51yahoo.com


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی در گروه مدیریت راهبردی دانشگاه امین و فرمانده مرکز راهبردی فراجا می باشند.

جانشین سردبیر

دکتر عباس علیپور

جغرافیا عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

a.alipourchmail.com


ایشان سردبیر قبلی نشریه آماد و فناوری دفاعی و دارای مرتبه علمی دانشیاری می باشند.